Успехът е при нас

Пробни изпити за 7 клас

ПРИСЪСТВЕНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА 7 КЛАС

Наближават датите на изпитите, а с това нараства страхът и напрежението от неизвестното. Ето защо, в учебен център Мелива, ще организираме пробни изпити за 7 клас, за да могат учениците да усетят изпитната атмосфера и да се запознаят с правилата за провеждането му. Това ще намали до голяма степен притеснението им на самия изпит.

Дати за провеждане на пробните изпити:

БЕЛ – 13 март, 10 април, 15 май с начало 10:00

МАТЕМАТИКА – 12 март, 09 април, 14 май с начало 10:00

Учениците трябва да са в офиса 15 минути преди изпита и да си носят черна химикалка, черен молив, линия, гума, транспортир и пергел. Пробните изпити се провеждат в офиса на учебен център Мелива на ул.Димитър Петков №75. При запълване на местата ще се използва и офиса на ул.Пиротска №130. Регистрация за изпит може да се направи на телефон 0878 78 98 52/0878 78 98 54 или на meliva.center@gmail.com, като се представят трите имена на ученика, училището, което посещава и датите на изпитите които сте избрали.

Таксите за изпитите са :
- един изпит - 30лв
- два изпита - 28лв на изпит
- четири изпита - 25 лв на изпит
- шест изпита - 23 лв на изпит

След регистрацията, таксата трябва да бъде платена в рамките на 5 работни дни, в противен случай място за изпита не се запазва.

Ако някой ученик не може да се яви на даден пробен изпит, то сумата за неизползваната услуга НЕ се възстановява. Ученикът може да получи екземпляр от пробния изпит, който да изпълни в домашни условия и да го представи за проверка.