Успехът е при нас

Ние знаем какво искате и от какво имате нужда и можем да ви помогнем да постигнете успехите, за които сте мечтали

ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР МЕЛИВА

В Учебен център МЕЛИВА предлагаме висококачествено и ефективно обучение по Математика, Български език и литература, История и Чужди езици за ученици от първи до дванадесети клас. Това на което изключително много държим е индивидуалния подход към всяко дете и неговите специфични потребности, както и създаването на приятелска и непринудена атмосфера по време на учебния процес, която позволява да се развие диалог между ученик и учител. Ето защо, обучението в учебен център МЕЛИВА се организира в групи до 12 човека. По този начин гарантираме специално внимание и отношение към нуждите на всеки ученик. Предвидили сме голям брой часове по всеки предмет, което да ни даде спокойствие и достатъчно време да предадем, дообясним, проверим и упражним необходимите знания. Ние в учебен център МЕЛИВА знаем колко тежък е материалът и колко големи са изискванията към децата. Но нашият опит показва, че спокойната и приятелска атмосфера както и толерантното отношение на преподавателите към учениците е гаранция за максимални резултати. Диалогичният характер на обучението ни позволява да откроим пропуските и слабите места на учениците и да усъвършенстваме силните им страни. Същевременно сме категорични относно редовното посещение на занятията, редовната самоподготовка и участията във вътрешните изпити. По време на учебната година организираме текущи и периодични контролни работи, тестове и пробни матури. Домашни работи се дават на всяко занятие, а за следващото те се проверяват от преподавателя, като се обръща внимание на допуснатите грешки. Само тогава успехът е гарантиран.

Повече информация за занималня, курсове и цени може да намерите тук

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

  • Курсовете за подготовка са в групи до 12 човека или индивидуално, което позволява на всеки курсист да участва в процеса на работа активно и равноправно и да получи нужното внимание

  • Постоянно контролиране на самоподготовката на всеки ученик и редовно отчитане на успеваемостта и напредъка на курсистите

  • Трениране на кандидат-гимназистите и кандидат-студентите за матура в реална изпитна ситуация, с цел проверка и затвърждаване на усвоените знания, както и привикване към изпитния формат и работата за време

  • Постоянна връзка с родителите относно работата и развитието на тяхното дете по време на курса

  • Винаги сме готови да помогнем и отговорим на децата, които имат проблеми и с училищния материал

  • Предлагаме много промоции и отстъпки, както и различни начини за извършване на заплащането